Un conjunt d’entitats, equipaments i col·lectius del Poblenou, fem xarxa per transversalitzar la interculturalitat i  la mirada antiracista al barri.

 

Els objectius que ens articulen com a Xarxa són els següents: 

  • Transversalitzar la proposta intercultural al barri de Poblenou.
  • Incorporar criteris interculturals i la mirada antiracista al treball comunitari que duen a terme les entitats que formen part de la xarxa. 
  • Generar continguts i reflexió per nodrir els debats actuals sobre interculturalitat crítica que més ens interpel·len en el nostre context.  
  • Treballar per aconseguir en context plural i culturalment divers fomentant relacions respectuoses i que es duen a terme des de l’horizontalitat. 
  • Teixir aliances i forjar sinèrgies amb altres col·lectius, grups, organitzacions de persones migrades i/o racialitzades per treballar al barri. 

La Xarxa Antirumors Poblenou te el suport del Programa Barcelona intercuturalitat. Aquesta iniciativa vol apropar l’acció antirumors als diferents barris de la ciutat atenent a les inquietuds, necessitats i interessos de les entitats i serveis que treballen als diferents territoris de la ciutat. 

Amb el suport de: